Word lid Bestel gratis

Maandag 14 oktober 2019 bij Longpunt Maastricht

Informatiemiddag “longmedicatie: de puntjes op de i”

“Inhalatiemedicamenten in praktijk” door longverpleegkundigen van het MUMC.

 

Longmedicatie, gebruiken we de puffers wel goed?  Wat is de werking ook alweer?

Hilde Bastiaens, longverpleegkundige MUMC, komt de nieuwste ontwikkelingen over luchtwegmedicatie uitleggen.

Samen met 3 andere longverpleegkundigen gaan we de theorie omzetten in de praktijk en oefenen.

Neem daarom al uw pufjes mee. Wij zorgen voor oefenmateriaal.

Longpunt vindt elke tweede maandag van de maand plaats, van 13.30 tot 15.30 uur in Trefcenter Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, Maastricht. De zaal is open vanaf 13.15 uur.
 

Lokale samenwerking

Vrijwilligers van het  Longfonds  werken lokaal samen met patiënten en zorgverleners.

Voor patiënten en hun omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt de plek waar zij hun patiënten in een groep kunnen ontmoeten en mogelijk verder verwijzen. Voor vrijwilligers is Longpunt de plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.

Van harte welkom

Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via maastricht@longpunt.longfonds.nl of kijk op www.limburg.longfonds.nl voor het jaarprogramma van Longpunt. Mensen die komen wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.