Word lid Bestel gratis

Symposium chronisch ziek en werk 9 en 10 april 2019

U heeft een chronische longziekte. Hoe combineert u dat met werk? Tijdens twee thema-avonden over ‘chronisch ziek en werk’ komen diverse hindernissen, ervaringen en oplossingen ter sprake.

Voor mensen met een longziekte is het vaak ingewikkeld om (weer) te werken. Thema’s als onbegrip, vermoeidheid, pijn, overbelasting, maar nog wel ‘nuttig’ willen zijn, kunnen soms grote drempels zijn om fijn te werken.

Burgerkracht Limburg organiseert samen met de leden van het Samenwerkende Categorale Patiëntenorganisaties Limburg (SCPL) op 9 en 10 april thema-avonden over ‘Chronisch Ziek & Werk’. ‘Wij willen dat iedereen meedoet. Dus ook mensen met een longaandoening die de deur niet meer uitkomen,’ vertelt Roel Sillen van Burgerkracht Limburg. ‘Als je chronisch ziek bent kom je voor veel problemen te staan. Je hebt misschien te weinig energie en concentratie om uit te zoeken in wat voor traject je komt wat betreft werk.’ Dit symposium helpt mensen daarbij. In één avond komen diverse thema’s ter sprake. Het Longfonds is ook bij de organisatie van het symposium betrokken.

De sprekers
Verschillende sprekers, van bedrijfsartsen tot arbeids- en ervaringsdeskundigen belichten vanuit hun perspectief wat er komt kijken bij werken met een chronische ziekte. Zo vertelt een werkgever hoe het is om mensen met een chronische ziekte of een beperking in dienst te hebben en (prettig) in dienst te houden.

Forum
Tijdens een forum worden enkele bezoekersvragen beantwoord door een panel. Een avondvoorzitter leidt het forum. Het is de bedoeling zoveel mogelijk vragen tijdens de sessie te beantwoorden. Als u een vraag heeft die niet beantwoord kan worden (te persoonlijk, te specifiek) wordt die nadien en eventueel per mail beantwoord. De privacywet persoonsbescherming (AVG) is hierop van toepassing. U kunt vooraf vragen aan het forumpanel indienen met dit formulier.

Longfonds
Het Longfonds heeft meegeholpen aan de organisatie van deze avonden en zal ook tijdens het symposium aanwezig zijn. Zo kunt u nog even napraten over uw ervaringen deze avond.

Aanmelding
U kunt zichzelf aanmelden via Brigitte de Vries: brigittedevries@burgerkrachtlimburg.nl. Wanneer u vragen heeft voor het forumpanel dan kunt u die met uw aanmelding meesturen met dit formulier. U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving. Als u komt, verzoeken wij u om geen geurtjes te gebruiken, omdat mensen met een longziekte hier last van kunnen krijgen.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Roel Sillen van Burgerkracht Limburg: roelsillen@burgerkrachtlimburg.nl. Tel nr: 046-4208152

Locatie (routebeschrijving)
dinsdag  9 april 
Zalencentrum De Schakel in Reuver,
Broeklaan 2, 5953 NB Reuver.   

woensdag 10 april
Wijkcentrum De Boeckel (Wijk De Heeg),
Roserije 410, 6228 DN Maastricht
 

Programma
19.00 uur  Inloop

19.30 uur  Opening/welkomwoord door de dagvoorzitter,
                  Han von den Hoff, directeur Burgerkracht Limburg

19.40 uur  Inleiding door Fred Patelski (in Reuver)  en Marco Bos (in
                   Maastricht), bedrijfsartsen bij Human Capital

20.10 uur  Inleiding door Frank Ladeur, arbeidsdeskundige UWV

20.30 uur  Interview door Jaap Gönning, Voorzitter Commissie
                   Belangenbehartiging FES, zit in verschillende
                   werkgroepen van de Nederlandse Patiënten Federatie en Ieder(In), freelance
                   journalist en columnist met Rob Bulles (regiomanager SGL) en Marcel Janssen
                   (manager HRM bij SGL)  én een jonge vrouw met de Ziekte van Crohn , die
                   werkzaam als consulent bij de Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland

                   Pauze

21.00 uur  Forumpanel

21.30 uur  Afsluiting dagvoorzitter